[Sức khỏe sinh lý nữ]Đừng để “khô hạn” khiến bạn sợ “yêu”

Khô âm đạo là ? Khô âm đạo (hay còn gọi là “khô hạn”) là hiện tượng chất nhầy âm đạo không tiết hoặc tiết ra rất ít, không đủ để bôi trơn khi quan hệ tình dục. “Khô hạn” … Xem thêm ….[Sức khỏe sinh lý nữ]Đừng để “khô hạn” khiến bạn sợ “yêu”